Čime se bavimo?

gallery/wp_20151024_13_51_16_pro

Što je novo?

SOLIK d.o.o. bavi se uslugama inženjeringa pri ishođenju dozvola i projektiranja,nabavkom  i prodajom opreme, izgradnjom i ispitivanjem solarnih elektrana i malih vjetroelektrana. Izgradnja po sistemu ključ u ruke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka opreme i pripreme za izgradnju SE Kudić,SE Solik,SE Vita Vi i SE Ćurić

 

2018-05-17

gallery/logo_color

rdabih@tel.net.ba

Partner Udruge za regionalni razvitak u Bosni i Hercegovini

 

2017-05-23

www.rdabih.org

2018-09-22

Završena izgradnja SE Kudić

gallery/aria-certificazioni-021

Ovlašteni prodavatelj vjetroturbina Aria, snaga 20, 55, 57 i 60 kW. Vršimo konsalting kod stjecanja statusa privilegiranog proizvođača el.energije i ishođenja dozvola za izgradnju vjetroelektrana. Izgradnja po sistemu ključ u ruke na lokacijama u našem vlasništvu, kao i na drugim lokacijama. Cijene na upit.

 

 

gallery/eet-abstract-bulb
gallery/logo solik
gallery/aria logo esecpiccolo

2018-06-27

Završena izgradnja SE Ćurić. SE Ćurić u pogonu. 

2018-07-02

Početak radova na izgradnji SE Solik, SE Kudić i SE Vita Vi.

Završetak radova na  SE Vita Vi. SE Vita Vi u pogonu.

2018-07-10

2018-08-03

Završetak radova na  SE Solik.

2018-08-16

Mjerenje kvalitete el.energije prema normi EN 50160 u VE Proslap 1,2,3,4,5