Solarna  elektrana Prozor, snaga 149,46 kWp, 636xET Solar  235 Wp, 9xSunny Tripower 15000TL-10,

Sunny webbox, aluminijska konstrukcija Hopergy, lokacija Prozor, BiH, izgrađena 2014 godine,

investitor Solik d.o.o.Prozor, u pogonu.

 

U

Solarna elektrana Prosolar, snaga 150 kWp, 600xCanadian Solar CS6P 250Wp, 9xSunny Tripower15000TL-10, Sunny webbox, aluminijska konstrukcija K2, lokacija Prozor, BiH, izgrađena 2015 godine,

investitor SOR Prosolar, u pogonu.

 

gallery/se prosolar 150 kwp

Solarna elektrana Sunčani Lug, snaga 23 kWp, 92xCanadian Solar CS6P 250Wp, 1xSunny Tripower 10000TL-20, 1xSunny Tripower 12000TL-20, Sunny webbox, aluminijska konstrukcija K2, lokacija Prozor, BiH, izgrađena 2016 godine, investitor Anny Commerce d.o.o.Prozor, u pogonu.­

gallery/slika za sunny portal

Solarna elektrana Batin, snaga 23 kWp, 92xCanadian Solar CS6P 250Wp, 1xSunny Tripower 10000TL-20,

1xSunny Tripower 12000TL-20, Sunny web connect, čelična i  aluminijska konstrukcija , lokacija Posušje, BiH, izgrađena 2015 godine, investitor SOR Sol-Ves Posušje, u pogonu.­

,

gallery/2013-09-19 17.56.59
gallery/wp_20150616_19_11_51_pro

Solarna elektrana Suhača, snaga 22,32 kWp, 72xCanadian Solar CSX 310Wp Max power, 1xSunny Tripower 10000TL-20, 1xSunny Tripower 12000TL-20, Sunny webbox, 2xDEGER D100 dvoosni pokretni sustav , lokacija Livno, BiH, izgrađena 2015 godine, investitor SOR ELPRO Livno, u pogonu.­

,

gallery/se suhača livno 23 kwp

Solarna elektrana Proslapsko Sunce, snaga 23 kWp, 92xCanadian Solar CS6P 250Wp, 1xSunny Tripower 10000TL-20, 1xSunny Tripower 12000TL-20, Sunny web connect,aluminijska konstrukcija K2 , lokacija Prozor, BiH, izgrađena 2015 godine, investitor Proslap d.o.o.Prozor, u pogonu.­

gallery/wp_20160124_15_52_55_pro

Solarna elektrana Raštani, snaga 10 kWp, 40xRisen SYP  250Wp, 1xSunny Tripower 10000TL-20,

Sunny web connect, aluminijska konstrukcija  , lokacija Mostar, BiH, izgrađena 2015 godine,

investitor Srodna djelatnost Sunce Mostar, izgrađena, u pogonu.

,

gallery/wp_20160122_10_56_03_pro

Solarna elektrana Rama, snaga 23 kWp, 35 Risen SYP  250Wp i 57 Luxor Eco line 250 Wp,

1xSunny Tripower 10000TL-20, 1xSunny Trippower 12000TL-20, Sunny web connect, aluminijska konstrukcija  , lokacija Prozor, BiH, izgrađena 2016 godine,investitor Jaklići B&B d.o.o.Prozor, u pogonu.

,

gallery/wp_20151212_15_02_17_pro

Solarna elektrana Zelenika 1, snaga 22,32 kWp, 72 Canadian solar CSX 310P Max power, 310 Wp, 1xSunny Trippower 10000TL-20, 1xSunny Trippower 12000TL-20, Sunny web connect, 2xDEGER D100 dvoosni pokretni sustav, lokacija Prozor, BiH, izgrađena 2016 godine, investitor Srodna djelatnost Ćandro Prozor, u pogonu

Solarna elektrana Granitex, snaga 22,68 kWp, 84 Peimar 270 Wp, 1xSunny Tripower 10000TL-20,

1xSunny Tripower 12000TL-20, Sunny web connect, aluminijska konstrukcija, lokacija Čapljina, BiH, 

izgrađena 2016 godine, investitor Granitex d.o.o.Čapljina, u pogonu.

Solarna elektrana Ladanušić , snaga 10 kWp, 40 Peimar 250 Wp,1xSunny Tripower 10000TL-20, 

Sunny web connect, aluminijska konstrukcija, lokacija Posušje, BiH, izgrađena 2016 godine,

investitor Ladanušić čistoća d.o.o., u pogonu.

gallery/img_1457

Solarna elektrana Poljane , snaga 150 kWp, 625 Luxor 240 Wp,9xSunny Tripower 15000TL-10,  Sunny webbox, pocinčana i aluminijska konstrukcija, lokacija Prozor, BiH,izgrađena 2016 godine,  investitor TG Granit d.o.o., u pogonu.

Solarna elektrana Gmići 2 , snaga 23 kWp, 75 Luxor 240 Wp i 20 Luxor 250 Wp, 1xFronius Symo 7.0-3-M,  1xFronius Symo 15.0-3M, solar web, pocinčana i aluminijska konstrukcija, lokacija Prozor, BiH, investitor SD Solar B, izgrađena 2017 godine, izgrađena, u probnom pogonu.

Solarna elektrana Bljesak , snaga 23 kWp, 92 Luxor 250 Wp, 1xSunny Tripower 10000TL-20,

1xSunny Tripower 12000TL-20, Sunny connect, čelična i aluminijska  konstrukcija, lokacija Čitluk,BiH, 

izgrađena 2016 godine, investitor FS Bljesak , u pogonu.

gallery/20160712_144501 za stranicu
gallery/img_0453
gallery/wp_20151024_13_51_16_pro
gallery/wp_20160227_16_53_30_pro
gallery/se gmići2 stranica

Solarna elektrana Bare , snaga 23 kWp, 92 Luxor 250 Wp, 1xFronius Symo 15.0.-3-M, 

1xFronius Symo 7.0.-3M, solar web, čelična i aluminijska  konstrukcija, lokacija Prozor,BiH,  izgrađena 2016 godine, investitor SD Bare , u pogonu.

gallery/stranica20160903_091116

Solarna elektrana Interquality , snaga 22,88 kWp, 88 Solar World 260 Wp, 1xSunny Tripower 10000TL-20,

1xSunny Tripower 12000TL-20, Sunny connect, čelična i aluminijska  konstrukcija, lokacija Prozor,BiH,  izgrađena 2017 godine, nvestitor SD Interquality, u pogonu.

.

gallery/20161211_143639stranica 2
gallery/20170612_175409

Solarna elektrana Mirna Luka , snaga 22,68 kWp, 84 Solar World 270 Wp, 1xFronius Symo 15.0-3-M i

1xFronius Symo 7.0-3-M, solar web, čelična pocinčana i aluminijska  konstrukcija, lokacija Čapljina,BiH, izgrađena 2017 godine, investitor SD Mikro-solarna elektrana Mirna Luka , u pogonu.

Solarna elektrana Gmići 3 , snaga 24,34 kWp, 84 Solar World 265 Wp i 8 Solar World 260Wp,

1xFronius Symo 7.0-3-M,  1xFronius Symo 15.0-3M, solar web, čelična i aluminijska konstrukcija, lokacija Prozor, BiH, investitor SD K-solar, izgrađena, u probnom pogonu.

gallery/20171015_101400

Vjetroelektrane Proslap 1, Proslap 2 , Proslap 3, Proslap 4, Proslap 5, pojedinačnih snaga 20 kW, čelični stup visine 20 m, rotor 2 lopatice promjera 17,4 m, lokacija Proslapska planina, Prozor, BiH,

investitor HEET d.o.o.Prozor-Rama. U probnom pogonu.

gallery/20180130_125404

Solarna elektrana Risovac , snaga 23,92 kWp, 92 Solar World 260 Wp,1xFronius Symo 7.0-3-M, 

1xFronius Symo 15.0-3M, solar web, čelična i aluminijska konstrukcija, lokacija Jablanica, BiH, investitor 

SE Energo Solar, izgrađena 2017 godine, u pogonu.

gallery/img_20170711_144708

Solarna elektrana Vita Vi , snaga 22,26 kWp, Solar World moduli,Fronius Symo 20.0-3-M, solar web,  aluminijska konstrukcija, lokacija Čapljina, BiH, investitor Šišović d.o.o., izgrađena 2018 godine, u pogonu.

gallery/img-d82a0f7c077da6671e421abc3782b901-v

Solarna elektrana Vita Vi , snaga 22,26 kWp, Solar World moduli,Fronius Symo 20.0-3-M, solar web,  aluminijska konstrukcija, lokacija Čapljina, BiH, investitor Šišović d.o.o., izgrađena 2018 godine, u pogonu.

Solarna elektrana Solik , snaga 5,035 kWp, 19xSolar World 265Wp,Fronius Symo 3.0-3-M, solarweb,  aluminijska konstrukcija K2, lokacija Prozor, BiH, investitor Solik d.o.o., izgrađena 2018 godine, u pogonu.

gallery/20180825_175213[1]
gallery/20180825_175410[1]

Solarna elektrana Kudić , snaga 24,84 kWp, 92xEuriner 270Wp,Fronius Symo 15.0-3-M i

Fronius Symo 7.0-3-M, solarweb,  čelično aluminijska konstrukcija , lokacija Prozor, BiH, investitor srodna djelatnost Kudić, u izgradnji.

gallery/20180922_145353[1]
gallery/20180825_175635[1]

Solarna elektrana Ćurić , vlastito napajanje, snaga 8,10 kWp, 30xEurener 270Wp, Fronius Symo 8.2-3-M 

solarweb, aluminijska konstrukcija , lokacija Prozor, BiH, investitor  Josip Ćurić, u pogonu.

gallery/20180928_175407[1]
gallery/20180928_175330[1]